(Minghui.org) Falun Gong, znany również jako Falun Dafa po raz pierwszy był publicznie nauczany w Chinach w maju 1992 r. Wiele osób, które podjęły tą praktykę stało się znacznie zdrowszych, poprawiły się ich wartości moralne, a Falun Gong szybko, z ust do ust rozprzestrzenił się po całych Chinach.

25 kwietnia 1999 r. dziesiątki tysięcy praktykujących podążyło do biura apelacyjnego Rady Państwa zlokalizowanego w pobliżu Zhongnanhai przy Fuyou Street w Pekinie, po tym jak dowiedzieli się, że policja w Tiencin pobiła i aresztowała wielu praktykujących. Praktykujący z całych Chin zaczęli pokojowo apelować o uwolnienie 45 praktykujących, którzy zostali zatrzymani w Tiencin. Premier przyjął w tym czasie grupę praktykujących i rozwiązał sprawę pozytywnie. Incydent zakończył się tej nocy i był później znany jako pokojowy apel 25 kwietnia.

Dziesiątki tysięcy praktykujących Falun Gong apeluje pokojowo w Pekinie o zwolnienie praktykujących zatrzymanych w Tiencin w dniu 25 kwietnia 1999 r.

Całe wydarzenie przebiegało spokojnie. Nikt nie wykrzykiwał żadnych haseł. Ludzie poszli tam wyłącznie po to, aby wyjaśnić rządowi fakty dotyczące Falun Gong z nadzieją, że zapewni im bezpieczne środowisko do praktykowania medytacji i że niektóre rządowe departamenty przestaną praktykujących źle traktować. Nikt nie robił zamieszania ani nie utrudniał ruchu. Praktykujący stali na chodnikach dla pieszych albo czytając książki Falun Dafa, albo wykonując ćwiczenia. Po rozejściu się praktykujących ulica była bardzo czysta, bez pozostawionych nawet kawałków papieru. Wielu ludzi, którzy byli świadkami apelu chwaliło grupę za wysokie wartości moralne i widziało nadzieję dla przyszłości Chin.

Po doniesieniach mediów o apelu z 25 kwietnia, Falun Gong na Tajwanie zyskuje na popularności

Następnego dnia wydarzenie to szeroko relacjonowały gazety na Tajwanie. Wiele osób zaczęło szukać miejsc ćwiczeń Falun Gong na Tajwanie. Logika dla wielu Tajwańczyków była następująca: „jeśli Komunistyczna Partia Chin (KPCh) twierdzi, że to jest złe, to musi to być dobre”. Podobnie jak pędy bambusa pojawiające się wiosną po deszczu, tak wiele osób przyszło ćwiczyć Falun Gong. Dziewięciodniowe zajęcia wprowadzające odbywały się na całym Tajwanie, przy średniej 70 uczestników na zajęcia. Według tych, którzy działali w tym czasie jako ochotnicy, aby odtworzyć wykłady, w każdej klasie potrzebne były dwa telewizory.

Media na Tajwanie szeroko donosiły o apelacji z 25 kwietnia.

Dzięki apelowi z 25 kwietnia o Falun Gong dowiedziało się wiele osób za granicą. Siła wiary i postawa praktykujących wywarła na wielu trwałe wrażenie. Wiele osób zaczęło praktykować i położyło podwaliny pod Falun Gong na Tajwanie.

Komitet sportowy miasta Tainan podczas programu otwarcia festiwalu sportowego, który odbył się 25 września 2004 r. zaprosił lokalnych praktykujących na „demonstrację tysiąca ćwiczących ludzi”.

Znaczące korzyści zdrowotne i poprawa wartości moralnych wynikające z praktykowania Falun Gong przyciągnęły na Tajwanie do niego wiele osób. Falun Gong przekazywany tylko z ust do ust stał się powszechnie znany i w ponad 300 miastach i wioskach głównej wyspy oraz na innych wyspach, takich jak Penghu, Jinmen i Matsu utworzono 1000 miejsc do ćwiczeń. Liczbę praktykujących Falun Gong na Tajwanie szacuje się obecnie na setki tysięcy, i Tajwan jest po Chinach domem dla drugiej pod względem wielkości populacji praktykujących Falun Gong na świecie.

17 listopada 2012 r. sześć tysięcy praktykujących zebrało się przed budynkiem prezydenta Tajwanu, aby stworzyć napis „Fa naprawia niebo i ziemię” oraz obraz Falun.

Nauki Falun Gong wymagają od praktykujących przestrzegania zasad „prawdy – życzliwości - cierpliwości”, refleksji nad osobistymi niedociągnięciami w konfliktach z innymi, i za każdym razem brania innych pod uwagę. W związku z tym istnieje wiele przykładów praktykujących, którzy stają się lepszymi ludźmi w pracy, doświadczają lepszych relacji w domu i harmonijnie współżyją ze swoimi sąsiadami.

21 kwietnia 2019 r. z okazji 20. rocznicy apelu z 25 kwietnia praktykujący z północnego Tajwanu zorganizowali konferencję prasową i wykonali ćwiczenia na placu ratusza w Tajpej.

Promowanie Falun Gong na Tajwanie

Po doświadczeniu korzyści płynących z praktyki wielu praktykujących założyło w swoich miejscach pracy kluby Falun Dafa. W połowie października 2009 r. w Tajwańskim Sądzie Najwyższym została założona i zatwierdzona społeczność Falun Gong. Tajwański Sąd Najwyższy przyłączył się do innych tajwańskich agencji rządowych posiadających społeczność Falun Gong takich jak Biuro Handlu Zagranicznego, Tajwański Urząd Celny, Prokuratura Okręgowa Taoyuan czy biuro policji miasta Keelung.

Praktykujący zaprowadzają też często tą praktykę na warsztatach dla nauczycieli, a setki nauczycieli w takich warsztatach bierze udział. Dzięki tym warsztatom praktykującymi zostało wielu dyrektorów, inspektorów oświaty, opiekunów i nauczycieli. Falun Gong został wybrany jako jedna z praktyk zdrowotnych do promowania w 31 miastach i miasteczkach w całym hrabstwie podczas dorocznej konferencji Health Fitness and Improvement hrabstwa Tainan, która odbyła się 26 marca 2009 r. Był to pierwszy na Tajwanie projekt promujący Falun Gong przez rząd hrabstwa i zyskał on wielkie zainteresowanie.

Prawie sto osób z Biura Zdrowia i Biura Opieki Społecznej w Tainan uczy się Falun Gong.

Również profesorowie, doktoranci i studenci uniwersytetów na całym Tajwanie, w tym National Taiwan University, National Chung Hsing University, National Chung Cheng University, Sun Yat-sen University, National Ilan University i National Dong Hwa University, praktykują Falun Gong. Praktykujący regularnie organizują na całym Tajwanie letnie obozy dla młodych praktykujących, aby wdrażać te nauki wśród młodych ludzi poprzez wcielanie ich do programów nauczania i zajęć.

W dniach 23–26 sierpnia 2018 r. w National Chung Cheng University miał miejsce letni obóz młodzieżowy Falun Dafa. Uczestnicy pochodzili z klubów Falun Dafa z ponad 20 uniwersytetów.

Brutalne prześladowania w Chinach

Zazdrosny o swoją popularność, były przywódca KPCh Jiang Zemin wydał w lipcu 1999 r. rozkaz prześladowania Falun Gong. Reżim wymyślił kłamstwa, takie jak samospalenie na placu Tiananmen, aby zdemonizować tą praktykę. Praktykujący byli torturowani na wiele sposobów min. poprzez zatrzymania, pranie mózgów, bicie, rażenie prądem, wstrzykiwanie leków uszkadzających system nerwowy, oraz mieli pobierane organy będąc przytomnymi. Do chwili obecnej potwierdzono co najmniej 4300 zgonów, a dużo więcej osób zostało aresztowanych i zatrzymanych w więzieniach, obozach pracy, ośrodkach prania mózgu i szpitalach psychiatrycznych. Brutalne tłumienie zostawiło wiele osób sparaliżowanymi, zmusiło ludzi do porzucenia szkół, pozbawiło ich pracy i aby uniknąć prześladowań zmusiło do opuszczenia domów, co doprowadziło do zniszczenia wielu rodzin.

Profesor Zhu Hang z Politechniki Dalian został sparaliżowany i postradał zmysły po tym, jak za praktykowanie Falun Gong był torturowany.

Dong Ming, praktykujący Falun Gong zwolniony został za odmowę zrezygnowania z Falun Gong. Zdjęcie pokazuje oficjalny dokument jego pracodawcy, Instytutu Informacji Naukowej i Technologicznej w prowincji Jilin informujący go, że jego wynagrodzenie zostało wstrzymane, jego umowa o pracę została rozwiązana, a on sam został eksmitowany z miejsca zamieszkania zapewnionego mu przez pracodawców.

Respektowanie i wspieranie Falun Gong na Tajwanie

Różny jest scenariusz dla praktykujących Falun Gong w całej Cieśninie Tajwańskiej, którzy mają takie samo pochodzenie i kulturę jak ci z Chin kontynentalnych. Ludzie ze wszystkich środowisk - lekarze, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, studenci, policjanci, biznesmeni, gospodynie domowe i tak dalej - podjęli tą praktykę. Falun Dafa jest bardzo szanowane na wszystkich poziomach rządu Tajwanu i wspierane przez lokalne społeczności.

Tajwańska Izba Adwokacka wydała w dniu 25 października 2003 r. oświadczenie popierające pozew przeciwko Jiang Zeminowi.

W 10. rocznicę upublicznienia Falun Dafa Rada Hrabstwa Hualian w dniu 12 maja 2002 r. wydała oświadczenie zawierające gratulacje dla praktykujących.

Falun Gong jest w Chinach wciąż prześladowany. Dla odmiany, po apelu z 25 kwietnia praktyka ta zwróciła uwagę mieszkańców Tajwanu i nadal zyskuje na popularności na całej wyspie. Stosunek do praktyki medytacyjnej jest bardzo różny po obu stronach cieśniny. Łączy ich jednak to, że dobrzy ludzie po obu jej stronach mają szczerą nadzieję, że prześladowania wkrótce się zakończą, i że Chińczycy będą mogli praktykować Falun Dafa bez przeszkód.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.minghui.org dnia 2020-04-25. Link do artykułu: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/25/184196.html