Witam wszystkich!

Widząc wypowiedzi wszystkich na temat wyborów w USA, rozumiemy, że różni ludzie mają różne zrozumienie. Musimy jednak jasno rozumieć i mieć wyraźne spojrzenie na niektóre zasady i podstawowe sprawy:

Tegoroczne wybory w USA to bitwa między dobrem a złem, to wojna między bogami a demonami. Trump jest człowiekiem wybranym przez bogów, aby przywrócić tradycje i zdezintegrować Komunistyczną Partię Chin (KPCh); druga strona dąży do zniszczenia tradycji i zbudowania socjalizmu KPCh w Stanach Zjednoczonych, a nawet na świecie. Jako kultywujący, chociaż nie uczestniczymy w polityce zwykłych ludzi, musimy wiedzieć, co jest prawe, a co niegodziwe, odróżniać dobro od zła i wiedzieć, kogo chcemy wspierać.

Redakcja Minghui

7 listopada 2020 r