(Minghui.org) Szesnastu mieszkańców miasta Changsha, w prowincji Hunan, zostało aresztowanych 27 października 2020 r. z powodu swojej wiary w Falun Gong — dyscypliny umysłu i ciała, która od 1999 r. jest prześladowana przez chiński reżim komunistyczny. Tego samego dnia napastowano również 74-letnią kobietę.

Panią Xu Lihua aresztowano pierwszą, gdy 27 października, około godziny 18:00, wróciła do domu. Ponad dziesięciu funkcjonariuszy w cywilu skonfiskowało jej książki Falun Gong, komputer, drukarkę i inne materiały biurowe. W dniu 29 października, około godziny 21:00, przewieziono ją z Posterunku Policji w Xihu do Aresztu Śledczego nr 4 w Changsha.

Kilka godzin później, około 22:30, trzynastu praktykujących zostało aresztowanych podczas wspólnego studiowania nauk Falun Gong w domu pana Li Zhiganga. Zatrzymani to: pan Li, jego matka, pan Chen Yang, pani Cao Zhimin, pan Cao Zhi i jego żona pani Yang, pani Long Langqiong, pani Liu, pan Yin Fuliang, pani Gong Xianghui i jej mąż pan Lu Chengying, pani Yu Hui i pani Wen Jing.

Wszystkim aresztowanym praktykującym przeszukano tego wieczoru mieszkania. Wen Jing została odwieziona do domu około 0:35 przez sześciu funkcjonariuszy. Była zakuta w kajdanki i miała na sobie czarny kaptur zakrywający głowę. Policjanci przeszukiwali jej dom przez ponad dwie godziny. Wyszli dopiero o 3:00 rano.

Następnego dnia, 29 października, policja przesłuchała praktykujących i skierowała ich do kilku aresztów śledczych.

Ostatnie aresztowanie z 27 października miało miejsce około godziny 23:00, kiedy kilkunastu funkcjonariuszy włamało się do domu matki pani Zhang Lingge, aby aresztować panią Zhang. Funkcjonariusze zakuli panią Zhang w kajdanki a jej matkę zmusili do siedzenia na łóżku w bezruchu. Zabrali im komórki i przeszukali mieszkanie. Skonfiskowali kilka egzemplarzy książek Falun Gong należących do pani Zhang.

O 2:00 w nocy policja przewiozła panią Zhang do jej domu, przeszukała go i obfotografowała. Pani Zhang została zatrzymana na Posterunku Policji w Guitang. Jej obecna sytuacja nie jest jasna.

Oprócz wspomnianych aresztowań, tego samego dnia napastowano 74-letnią panią Xia Jingze.

Liang Li, pracownik komitetu mieszkaniowego, zapukał do drzwi pani Xia około 16:30. Twierdził, że przeprowadza spis powszechny. Pani Xia odpowiedziała, że już udzieliła odpowiedzi kilka dni temu, ale Liang nalegał na rozmowę z nią twarzą w twarz.

Kiedy pani Xia otworzyła drzwi, Liang i jedenastu funkcjonariuszy wtargnęło do środka. Funkcjonariusze ubezwłasnowolnili panią Xia i jej córkę w salonie, a następnie przeszukali pozostałe pokoje. Wiele z jej rzeczy osobistych zostało skonfiskowanych. Funkcjonariusze zmusili ją również do otwarcia zamkniętych szafek i sprawdzenia co jest w środku.

Kiedy pani Xia zapytała skąd przyjechali policjanci i zażądała zobaczenia ich legitymacji, milczeli. Za sprawą jej powtarzających się próśb, jeden z funkcjonariuszy zidentyfikował się jako Wang Peng z lokalnego wydziału policji.

Funkcjonariusze przebywali w domu pani Xia do około 19:00. Następnie przewieźli panią Xia i jej syna na Posterunek Policji w Wangyuehu. Została zabrana na komendę około 22:00 i zwolniona około 1:00 rano. Funkcjonariusze grozili jej, by nie rozpowszechniała materiałów informacyjnych Falun Gong i że oddelegowali ludzi do codziennego monitorowania jej poczynań.

Wersja angielska