(Minghui.org) François-Philippe Champagne, Minister Spraw Zagranicznych Kanady, wydał oświadczenie 27 października (Międzynarodowy Dzień Wolności Religijnej), aby podkreślić znaczenie tego szczególnego dnia.

Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Kanady w związku z Międzynarodowym Dniem Wolności Religijnej.

Ten dzień to doskonała okazja, by podkreślić uniwersalne prawo każdego człowieka do praktykowania swojej religii i podtrzymywania swoich przekonań, bez dyskryminacji, przemocy i nadużyć. Champagne napisał: „Ten rok, jest również kluczową okazją do zauważenia elastyczności wspólnot wyznaniowych i wiary na całym świecie w dostosowywaniu swoich praktyk w kontekście COVID-19”.

Niestety, prześladowania i dyskryminacja ze względu na religię lub przekonania zaostrzyły się w czasie pandemii COVID-19. W szczególności rząd kanadyjski jest zaniepokojony tłumieniem ujgurskich Muzułmanów, tybetańskich Buddystów, wyznawców Falun Gong i innych wspólnot wyznaniowych w Chinach oraz innych częściach świata.

„Kanada będzie nieprzerwanie apelować do rządów, aby te umożliwiły specjalnym procedurom ONZ natychmiastowy, nieograniczony i sensowny dostęp.” — podsumowuje oświadczenie — „Jako wielokulturowe, wielowyznaniowe i wieloetniczne społeczeństwo, Kanada będzie nadal opowiadać się za prawami człowieka, w tym za propagowaniem i ochroną wolności religii i przekonań, w kraju i na całym świecie”.

Razem ze swoimi amerykańskimi kolegami, kanadyjscy urzędnicy zwrócili uwagę na łamanie praw człowieka, które Komunistyczna Partia Chin (KPCh) popełniła przeciwko Falun Gong, systemowi medytacyjnemu opartemu na zasadach Prawdy–Życzliwości–Cierpliwości.

W lipcu 2019 roku, Kanada podpisała wspólne oświadczenie na Spotkaniu Ministerialnym USA na rzecz Wspierania Wolności Religijnej w Waszyngtonie. Oświadczenie zwraca uwagę na prześladowania na tle religijnym w Chinach i wzywa rząd chiński do poszanowania praw człowieka każdego obywatela. Praktykujący Falun Gong są wśród wielu osób należących do mniejszości religijnych w Chinach, które z powodu swoich przekonań są narażone na poważne represje i dyskryminację.

W dniu 6 listopada 2018 roku, podczas Powszechnej Okresowej Oceny Chin w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kanada przekazała do Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (OHCHR) swoje głębokie zaniepokojenie masowymi zatrzymaniami i represjami wobec osób wierzących w Chinach. Zaleca się również, aby Chiny: „zaprzestały ścigania i prześladowań na tle religijnym lub przekonań, w tym wobec muzułmanów, chrześcijan, buddystów tybetańskich i Falun Gong”.

Wcześniej, w Powszechnej Okresowej Ocenie Chin z 2014 roku, Kanada podniosła również kwestię przymusowego pobierania organów przez chiński reżim od zatrzymanych praktykujących Falun Gong.

Wersja angielska