(Minghui.org) W trakcie odbywającej się 74 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (UNGA 74) praktykujący z Nowego Jorku przeprowadzili od 24 do 28 września 2019 r. na Dag Hammarskjold Plaza pięciodniowy, pokojowy apel.

Wezwali przywódców rządów z całego świata do udzielenia pomocy w powstrzymaniu prześladowań Falun Gong przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) i podjęcie działań przeciwko zbrodniom grabieży organów od żyjących, praktykujących Falun Gong, a popełnianych przez KPCh.

Pokojowy apel praktykujących Falun Gong był relacjonowany przez kilka wpływowych mediów informacyjnych.

Doniesienia Fox News o wezwaniu Falun Gong do zakończenia grabieży organów

Reporter Fox News Adam Shaw (po prawej) przeprowadza wywiad z praktykującą Falun Gong Jane Dai.

Raport Adama Shaw z Fox News, z 28 września zatytułowany „Wpływ Chin na przedstawienie ONZ tego, jak USA potępiają łamanie praw człowieka”, poinformował o pokojowym zaapelowaniu przez praktykujących Falun Gong o zakończenie przestępstw grabieży organów przez KPCh.

„Doniesienia o torturach, mordowaniu i grabieży organów od obrońców Falun Gong w dalszym ciągu wypływają na powierzchnię. Rząd [Chin] powiedział, że w przeszłości wykorzystywał organy straconych więźniów, ale od dawna zaprzestał”.

„Pewna kobieta, Jane, w ciszy powiedziała Fox News Wednesday o tym, jak jej mąż został zabrany i zamordowany przez reżim, kiedy ich córka miała zaledwie 9 miesięcy. Jej córka ma teraz lat 19, powiedziała ze łzami”.

25 września był trzecim dniem szczytu ONZ i wiele protestujących grup zebrało się na Dag Hammarsjold Plaza. Adam Shaw obserwował praktykujących Falun Gong wykonujących ćwiczenie medytacyjne przez wielkim transparentem głoszącym: „Pomóżcie zakończyć ludobójstwo w Chinach”.

Praktykująca Falun Gong, Jane Dai, opowiedziała szczegółowo Adamowi o prześladowaniach Falun Gong w Chinach przez KPCh. Wyjaśniła, że cała jej rodzina odniosła korzyści z praktykowania Falun Gong. Jej teść miał problemy z nerkami, odzyskał jednak zdrowie praktykując Falun Gong. Po rozpoczęciu prześladowań przez KPCh, jej teść został aresztowany i został zabity przez władze, kiedy był więziony.

TV9 Bharatvarsh donosi o grabieży organów od praktykujących Falun Gong

Dziennikarz TV9 Bharatvarsh (po lewej) przeprowadza wywiad o przestępstwach KPCh i grabieży organów z praktykującą Falun Gong Liu Jing

Dziennikarz z indyjskiej TV9 Bharatvarsh, całodobowego, państwowego kanału informacyjnego przeprowadził wywiad z praktykującą Falun Gong Liu Jing o przestępstwach KPCh polegających na grabieży organów od więźniów sumienia. Jing powiedziała mu o niebotycznych ilościach operacji przeszczepu organów w Chinach i rosnącej ilości materiału dowodowego o ludobójczych prześladowaniach Falun Gong przez KPCh poprzez grabież organów od uwięzionych praktykujących. Wyjaśniła, że badający sprawę mają nawet nagrania rozmów telefonicznych w których personel szpitali i wysoko postawieni chińscy urzędnicy potwierdzają użycie do transplantacji zdrowych organów od praktykujących Falun Gong.

Jing wspomniała również ponownie o ustawach uchwalonych przez rządy Izraela, Hiszpanii i Tajwanu zakazujących turystyki transplantacyjnej do Chin, jak też i o Rezolucji 343 Izby Reprezentantów USA.

Dziennikarz wiadomości powiedział do swojej widowni: „Słuchając tego co doświadczyli ci ludzie, jesteśmy zszokowani dowiadując się o tym, co zrobił chiński rząd, zwłaszcza o grabieży organów. Trudno w to uwierzyć! To są ludzie ! Jak można pozwolić, aby takie rzeczy działy się w cywilizowanym społeczeństwie tylko dlatego, że ta grupa ludzi ma swoje idee i wiarę! Musimy ich wspierać! Dziękuję wam!”.

Quartz: Chiny oskarżane są o grabież dziesiątek tysięcy organów

Quartz, amerykańskie, internetowe media informacyjne dla biznesu opublikowały 27 września raport Olivii Goldhill zatytułowany „Najczarniejszy rynek, Chiny oskarżane są o grabież dziesiątek tysięcy organów, służąc kwitnącemu globalnemu rynkowi”.

Raport ten wykazał, że „Według China Tribunal grabież organów wnosi swój wkład do wartego 1 mld USD rynku organów w Chinach, który przyciąga zarówno rdzennych chińczyków, jak i osoby przyjeżdżające z zagranicy. Według doniesień, wątroba może być sprzedana za 160 tys. USD...

„Zaledwie w dwa miesiące po tym jak Han Junqing z Pekinu za praktykowanie duchowej dyscypliny Falun Gong został zamknięty w więzieniu, zmarł w niewoli. Kiedy jego rodzina na miesiąc po jego śmierci dostała pozwolenie na krótkie obejrzenie zwłok, to jak mówi jego córka, odkryto, że było ono rozpłatane”.

W środę, 25 września na spotkaniu w Harvard Club w Nowym Jorku, które zbiegło się w czasie ze Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, dziennikarka ta dowiedziała się o nieszczęściu rodziny Han.

Na spotkaniu córka Hana Junqing, Han Yu opisała jak jej rodzina udała się obejrzeć ciało jej ojca po prawie miesiącu od jego nagłej śmierci w 2004 roku. Po dziś dzień rodzina uważa, że Han Junqing był ofiarą chińskiej, systemowej grabieży organów od więźniów sumienia.

W swoim artykule Goldhill zacytowała Chiny Tribunal, który w czerwcu tego roku wydał końcowy werdykt stwierdzający, że bez cienia wątpliwości więźniowie sumienia dla swoich organów są w Chinach mordowani na wielką skalę.

Goldhill zacytowała dane szacunkowe obrońców praw człowieka i ekspertów, którzy rozważyli teoretycznie, że dla swoich organów od roku 2001 zostało zamordowanych co najmniej 65 tys. praktykujących Falun Gong, i że chiński reżim mordował dla ich organów również członków innych etnicznych i religijnych mniejszości, w tym Ujgurów, Tybetańczyków i członków niektórych sekt chrześcijańskich.

Napisała również, że wcześniej, w tym tygodniu radca prawny China Tribunal wezwał Radę ONZ ds. Praw Człowieka (UNHCR) do zbadania chińskiej grabieży organów i podjęcia działań: „Ofiary za ofiarami, śmierć za śmiercią, wycinanie serc i innych organów od żyjących, niewinnych, niegroźnych, nastawionych pokojowo ludzi stanowią jedno z najgorszych masowych okrucieństw tego wieku”, powiedział UNHCR radca prawny China Tribunal, Hamid Sabi.

Krótki czas oczekiwania na organy w Chinach, napisała Goldhill, służy jako dowód istnienia olbrzymiego źródła nielegalnych organów w Chinach, gdyż w normalnych krajach system dobrowolnego dawstwa organów oznacza, że pacjenci będą oczekiwać na pasujące do przeszczepu organy miesiącami, czy nawet latami. Zachęciło to ludzi z całego świata do podróży do Chin, aby skorzystać z nadwyżki organów.

Goldhill zacytowała również Davida Kilgoura, byłego sekretarza obrony Kanady ds. Azji i Pacyfiku i współautora raportu za 2016 rok dotyczącego grabieży organów w Chinach, który 25 września przemawiał na spotkaniu w Harvard Club.

„Co mogą z tym zrobić ustawodawcy i rządy?”, zapytał Kilgour. Powiedział wtedy widowni, że Belgia, Włochy, Izrael, Norwegia, Hiszpania i Tajwan, wszyscy zakazali turystyki do Chin w celach transplantacyjnych i zasugerował, aby inne kraje poszły ich śladem. „Jeśli Amerykanie, Kanadyjczycy i inni wykażą więcej zaangażowania w nasze własne wartości, to okropny handel mógłby się szybko zakończyć”, powiedział.

W swoim artykule Goldhill opisała nieszczęście innej rodziny, która miała na spotkaniu swojego przedstawiciela. Jiang Li z miasta Chongqing mówiła o tym jak jej ojciec został zamordowany za praktykowanie Falun Gong, po tym jak w 2008 roku został wtrącony do obozu pracy.

„Mój ojciec został włożony do lodówki, kiedy jeszcze żył, a jego organy zostały zagrabione bez zgody naszej rodziny”, powiedziała Jiang uczestnikom spotkania.

„Rodzina dostała zgodę na zobaczenie jego ciała siedem godzin po jego domniemanej śmierci”, napisała Goldhill. „Kiedy dotarli, była zszokowani odkrywając, że jego ciało będąc w lodówce było wciąż ciepłe, powiedziała Jiang Li. Próbowali je reanimować, dodała, ale zostali wyprowadzeni z budynku i nie dostali więcej zgody na ponowne widzenia Jianga Xiqing. Później, udało im się uzyskać raport z autopsji, który wykazał, że jego żebra były połamane, a organy zagrabione”.