(Minghui.org) Mistrz Li Hongzhi nauczył nas, że kultywacja Falun Dafa polega wyłącznie na kultywowaniu xinxing i życzliwości oraz że przyjmujemy „wielką drogę bez formy” (Nauczanie Fa podczas Konferencji Fa w Singapurze). Mistrz także powiedział: „nie mamy żadnej namacalnej formy organizacyjnej, ani nie gromadzimy pieniędzy czy nieruchomości” (Nauczanie Fa na konferencji Fa dla asystentów w Changchun).

Nauki Mistrza otworzyły najbardziej dogodny sposób dla kultywujących we współczesnym społeczeństwie, z pieniędzmi i majątkiem całkowicie oddzielonymi od Falun Dafa, ale bez zmuszania kultywujących do zostania mnichami lub pójścia w góry. Całe społeczeństwo jest naszym środowiskiem do kultywacji. Postępujemy zgodnie z zasadami Fa Prawdy–Życzliwości–Cierpliwości, aby kultywować nasz umysł i ciało. Zachęcamy się do „wzajemnego porównywania się w uczeniu i kultywowaniu” („Solidne kultywowanie”, Hong Yin) oraz podnoszenia naszego poziomu.

Jednak odkąd Komunistyczna Partia Chin rozpoczęła zmasowane prześladowania Falun Gong w 1999 r., uczniowie i praktykujący Dafa rozpoczęli wiele projektów oraz firm przeciwdziałających prześladowaniom i wyjaśniającym prawdę. Te namacalne projekty i firmy obejmują pieniądze i majątek, a także stanowiska i podział obowiązków; w ten sposób stały się sprawdzianem dla wielu ludzi. Mamy ludzi, którzy przyczyniają się bezinteresownie, ale także takich, którzy szukają sławy i zysku. Niektórzy poświęcają się ratowaniu czujących istot, podczas gdy inni patrzą z boku i wydają komentarze i osądy. Podczas gdy niektórzy wytrwale pokonują przeszkody i posuwają się naprzód, to mamy też takich, którzy jeżdżą na grzbiecie innych i szukają jedynie zadowolenia z siebie. Niektórzy stale kultywują się i usuwają ludzkie poglądy i przywiązania, dzięki czemu są w stanie rzetelniej wyjaśnić prawdę; niektórzy zostali zablokowani przez nawyki i pojęcia wykształcone w zwykłym społeczeństwie i niestety wywarły one negatywny wpływ na Dafa i na projekty na różnych płaszczyznach. Jest zbyt wiele sytuacji, by je tutaj wymienić.

Ostatnie konflikty, które miały miejsce w Epoch Times i innych projektach, nie są przypadkowe. Tak samo jest zarówno w Chinach jak i poza nimi. Tak długo, jak ktoś jest w zwykłym społeczeństwie, różne warstwy społeczeństwa mają własne konflikty społeczne, środowiska pracy mają konflikty pracy, a środowiska rodzinne mają konflikty rodzinne, z którymi należy się zmierzyć. Kiedy pojawia się konflikt — dla praktykującego, który widzi lub słyszy zaangażowanych ludzi i wydarzenia — jest to okazja do bardziej solidnego kultywowania się i wzniesienia się. Uczniowie Dafa, którzy dobrze studiują Fa i naprawdę kultywują siebie, wiedzą głęboko, czym jest uczeń Dafa: nie jest to samozwańczy tytuł; raczej osiąga się go poprzez solidną kultywację w Fa i poprzez cierpienie, przyjmowanie odpowiedzialności i hartowanie serca na drodze do bezinteresowności wymaganej przez nowy kosmos. Wierzymy, że w obliczu konfliktu, uczniowie Dafa, którzy naprawdę kultywują ocenią siebie i spojrzą do wewnątrz w celu znalezienia niedociągnięć, aby lepiej wywierać pozytywny wpływ.

Mamy nadzieję, że w przyszłości, zarówno w projektach, jak i w firmach uczniów Dafa, nie będzie się już naciskać ani oceniać innych na podstawie jednostronnych poglądów i „przekazując”, w jaki sposób Mistrz uznaje siebie, jednocześnie unikając odpowiedzialności za poważne konsekwencje. Mamy nadzieję, że wszyscy oprą swoje działania na bezinteresownych, życzliwych myślach, nie będą przywiązani do własnych pojęć, rozwiążą problemy, które pojawiają się w kultywacji poprzez kultywację i rozwiążą problemy firmy przez firmę.

Redakcja Minghui

10 sierpnia 2019