(Minghui.org) Zjawisko predystynowanych związków między ludźmi intrygowało mnie przez lata i ma to związek z tym jak ludzie zachowują się bazując na ludzkich pojęciach.

Niektórzy praktykujący rozdają ulotki, aby wyjaśnić prawdę a następnie szybko spieszą się do domu, aby przygotować posiłek wnukowi. Niektórzy praktykujący często nazywają swoich mężów durnymi lub głupimi. Niektórzy nawet twierdzą: „mogę być życzliwa dla kogokolwiek oprócz mojego męża”.

Te przykłady zostały zebrane z rozmów między praktykującymi. Przywykli do siebie, więc mogą być dosadni i bezpośredni. Celem takich konwersacji jest wskazanie przywiązań innego praktykującego i umożliwienie mu wzniesie się. Ale nierozważne słowa w pewien sposób tworzą dystans i konflikty między praktykującymi.

Studiujemy Fa Mistrza każdego dnia i kultywujemy nasz xinxing. Dlaczego jesteśmy nadal tak przywiązani do niektórych ludzi i niektórych rzeczy? Jest prawdą, że czasami byłem nieuprzejmy i niemiły dla mojej żony, która także jest praktykującą. Dlaczego nie mogę całkowicie otrząsnąć się z tego?

Wiem, że powinienem patrzeć do wewnątrz i wysyłać prawe myśli, aby wyczyścić i powstrzymać złe substancje. Lecz kiedy to robiłem, nie mogłem całkowicie pozbyć się tych substancji.

Etapy życia

Wróciłem do miasta rodzinnego na Chiński Nowy Rok. Starsza pani, będąca naszą sąsiadką, przyszła, aby zobaczyć się z moją mamą i plotkowały o tym jak niektóre młode osoby w naszej wiosce wzięły ślub. Ta pani powiedziała, że jej wnuczka jest bardzo wybredna i nie może znaleźć odpowiedniego mężczyzny. Inne małżeństwo ma dwóch rozwiedzionych synów, i tak dalej.

Nie wsłuchiwałem się, ale coś nagle zaświtało w moim mózgu i seria obrazów przeleciała przez mój umysł.

Przyszły mi do głowy etapy życia i jak życie krąży i krąży. Narodziło się dziecko, stało się dorosłą osobą, wzięło ślub i ma swoje własne dziecko.

Qing wpływa na cykl życia

To sprawiło, że zdałem sobie sprawę z tego, że żyliśmy przez wiele cykli narodzin i śmierci aż do tego życia, kiedy Mistrz przybył i otrzymaliśmy Fa wszechświata. Rozpoczęliśmy kultywację, która może nas wznieść z poziomu człowieka do boskości.

Jednak urodziliśmy się i zostaliśmy wychowani w ludzkim świecie. Uczono nas używając ludzkich pojęć oraz nasi przyjaciele i krewni nadal wchodzą w interakcję z nami używając ludzkich sposobów. Wynikiem jest to — mimo że wiemy, że powinniśmy wznosić nasz xinxing i być miłym oraz mieć wzgląd na każdego — że wciąż jesteśmy bardziej uprzejmi dla naszych dzieci i wnuków, a nieuprzejmi dla naszych współmałżonków. Traktujemy naszą rodzinę i krewnych jak naszą osobistą własność. Oraz mamy tendencję do narzucania im naszych myśli.

Wyczuwam, że to, co sprawia trudność praktykującemu we wznoszeniu się w kultywacji jest „lepkie”. Są to różne manifestacje „qing”, które zakłócają spokój, pogodę ducha i współczucie w naszych sercach.

Karmiczne powiązania (pokrewieństwo)

Z punktu widzenia praktykującego, cykl życia od narodzin do śmierci może być postrzegany w inny sposób. Kiedy narodziliśmy się i nasi rodzice trzymali nas, spotkaliśmy dwa życie mające istotne karmiczne powiązania z nami. Także spotkaliśmy wiele innych żyć, które miały karmiczne powiązania z nami — naszych krewnych.

Kiedy wzięliśmy ślub, spotkaliśmy osobę z bardziej istotnym karmicznym powiązaniem. Kiedy narodziły się nasze dzieci, one były życiami, które miały karmiczne powiązanie z nami.

W ludzkim świecie, pokrewieństwo (powiązanie) może objawić się jako: syn, córka, wnuk, brat, siostra, kuzyn i tak dalej. Żyjemy w społeczeństwie przyjaciół i krewnych, zaplanowanym przez niebiańskie istoty z wyższych poziomów. Zakładanie rodzin jest sposobem na podtrzymanie społeczeństwa na ludzkim poziomie oraz sława, zysk, „qing” i spłata karmiczna są wszystkie skomplikowane.

Kiedy jeden z nich rozpocznie kultywację, nazywamy go praktykującym. Jeżeli nie, jest istotą ludzką, którą chcemy ocalić. Bez względu na to, jest tu karmiczne powiązanie.

Wznosząc się do wyższej prawdy

Poprzez studiowanie Fa, nauczyliśmy się, że większość dzisiejszych ludzi, to życia z wyższych poziomów. Jednak bycie w ludzkim świecie tak długo i mając na uwadze to, jak ludzkie istoty żyją w dzisiejszych czasach, sprawiło że powiązania stały się przeszkodami, które praktykujący musi przemóc, aby postępować naprzód.

Jeżeli możemy ujrzeć prawdę stojącą za złożoną powierzchownością, to będziemy w stanie odciąć przywiązania do sławy, zysku i qing. Wtedy członkowie rodziny, praktykujący i inne rzeczy niezgadzające się z naszym sposobem życia, nie będą mogły nam przeszkodzić.

Mistrz ma całkowitą kontrolę nad procesem rektyfikacji Fa. Każdy praktykujący ma swoją własną ścieżkę kultywacji. Z pewnością nie powinniśmy być obojętni wobec naszej rodziny, praktykujących, czy świeckich ludzi. Lecz nadmierna troska jest przywiązaniem.

Kiedyś byliśmy niebiańskimi istotami w wyższych przestrzeniach, więc dlaczego mielibyśmy dać się owładnąć ludzkiemu qing?

Kiedy uświadomiłem sobie to, to natychmiastowo poczułem się oddzielony od bycia człowiekiem i moje serce już dłużej nie było wstrząśnięte zawiłościami ludzkiego pokrewieństwa i ludzkich spraw. Moje serce było silne i wypełnione. Wzniosło się przez zrozumienie wyższej prawdy.

Tylko gdy nasze prawdziwe ja zrozumie, możemy się prawdziwie wznieść. Co do pozbycia się ludzkich pojęć, jest to konieczność dla każdego praktykującego.