(Minghui.org) Czym jest „podążanie ścieżką zaaranżowaną przez stare siły”? Osobiście uważam, że istnieją trzy tego przejawy. Pierwszy to zaakceptowanie aranżacji starych sił. Drugi to zaakceptowanie testów przygotowanych przez stare siły. Trzeci to zmiana celu kultywacji, aby całkowicie skupić się na negowaniu aranżacji starych sił.

Powyższe trzy przejawy zawierają się w twojej kultywacji zaaranżowanej przez stare siły. Tak więc bez względu na to, jaki był twój pierwotny cel, w ostatecznym rezultacie jest to „podążanie ścieżką zaaranżowaną przez stare siły”.

Jako praktykujący okresu rektyfikacji Fa, mamy Mistrza Li (założyciela), który nas chroni i mamy Fa, które prowadzi naszą praktykę kultywacji. Te dwie rzeczy są wystarczające dla nas do osiągnięcia doskonałości bez wplątywania w nie starych sił.

Kiedy coś się wydarzy, dobrego lub złego, nie musimy się zastanawiać nad tym, kto to zaaranżował. Kto to zaaranżował nie jest tu kluczowe. Kluczową kwestią jest to, czy poradzimy sobie z tym prawidłowo, opierając się na Fa. A jeśli mamy prawe myśli i prawe działania, to wszystko to okaże się czymś dobrym.

Mistrz powiedział:

„Nic się nie zmieniło. Mistrz jest wciąż tym samym Mistrzem co na początku, a Fa wszechświata nigdy się nie zmieni. (Entuzjastyczne oklaski) To po prostu jest tak, że podczas prześladowań, w czasie tak zwanego "testu" niektórzy ludzie pozbyli się swoich przywiązań, podczas gdy inni nie, a niektórzy w rzeczywistości powiększyli swoje przywiązania. Tak zachowali się podczas tak zwanego "testu". Wy jesteście tymi, którzy się zmieniają; to uczniowie Dafa się zmieniają. A jeśli nie zmieniasz się w pozytywnym kierunku, to zmieniasz się w negatywnym kierunku, to pewne.” (Nauczanie Fa na Konferencji Fa w San Francisco 2014)

Powinniśmy uwolnić się od przywiązań i aranżacji starych sił. Niezależnie od tego, czy sytuacja została zaaranżowana przez stare siły, nie potrzebujemy mieć żadnych wyjątkowych myśli ani odmiennego sposobu na poradzenie sobie z nią. Powinniśmy po prostu podążać za Fa, porzucać przywiązania, jeśli są to przywiązania i wysłać prawe myśli, aby zlikwidować zakłócenia, lub wyjaśnić prawdę, jeśli osoba nie zna prawdy.

Mistrz powiedział: „wielka droga jest prosta i łatwa” (Rozdział I, Wielka Droga Doskonałości), więc powinniśmy zachować prostotę i kultywować w oparciu o nauki Mistrza i zasady Prawdy-Życzliwości-Cierpliwości.

Stare siły nie są godne aranżowania ścieżki praktykujących. Są one zaledwie celami, które zostaną wyczyszczone w czasie wysyłania prawych myśli przez praktykujących. Tak więc związek między praktykującymi Dafa a starymi siłami jest taki, aby eliminować je i podążać ścieżką przygotowaną przez Mistrza.

Jako praktykujący okresu rektyfikacji Fa, czy jesteś w domu, w pracy, w areszcie, lub w więzieniu, kultywujesz w innym środowisku, ale standard jest zawsze taki sam. Zawsze powinieneś myśleć i zachowywać się w oparciu o Fa bez żadnych zastrzeżeń. Jeśli tak czynisz, kroczysz właściwą ścieżką i jesteś w stanie realizować swoją historyczną misję.